Об'єднання зусиль заради сприяння розвитку галузі автокомпонентів в Україні.
 • Про асоціацію
 • Мета і предмет діяльності
 • Напрямки діяльності

Асоціація імпортерів та дистриб’юторів автокомпонентів «АІДА» була створена ведучими операторами незалежного ринку автозапчастин IAM у 2010 році.

Асоціація є добровільною неприбутковою організацією та створена на принципах спільних інтересів її учасників для досягнення об’єднаними зусиллями умов для найбільш ефективної діяльності.

Асоціація уповноважена представляти інтереси її учасників у відносинах з органами влади, іншими юридичними особами. Захищає інтереси її учасників в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном.

Завданням Асоціації є координування діяльності всіх її учасників з метою оптимізації взаємодії та досягнення найкращих результатів у діяльності кожного із учасників Асоціації, з дотриманням всіх вимог й обмежень антимонопольного законодавства.

Асоціація будує свою діяльність на принципах: демократизму, рівноправності учасників, обов’язковості виконання своїх зобов’язань, законності та патріотизму.

Мета – координація господарської діяльності учасників з метою оптимізації взаємодії та досягнення найкращих результатів у діяльності кожного учасника без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, з дотриманням всіх вимог та обмежень антимонопольного законодавства України.

Предметом діяльності (завданнями) Асоціації є:

 • у сфері технічної інформації та освіти Учасників Асоціації:
 • роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів з питань сприяння розвитку галузі незалежних автокомпонентів та запасних частин, витратних матеріалів, обладнання, інструментів та інших матеріалів та приладдя призначених для використання на станціях технічного обслуговування для легкових, вантажних автомобілів, мотоциклів, іншого виду транспортних засобів, сільськогосподарської техніки в Україні;
 • розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чистих технологій в сфері сприяння розвитку галузі запасних частин, витратних матеріалів, обладнання, інструментів та інших матеріалів та приладдя призначених для використання на станціях технічного обслуговування для легкових, вантажних автомобілів, мотоциклів, іншого виду транспортних засобів, сільськогосподарської техніки в Україні;
 • формування системи професійної підготовки персоналу Учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її Учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід в сфері сприяння розвитку галузі запасних частин, витратних матеріалів, обладнання, інструментів та інших матеріалів та приладдя призначених для використання на станціях технічного обслуговування для легкових, вантажних автомобілів, мотоциклів, іншого виду транспортних засобів, сільськогосподарської техніки в Україні;
 • організації аналітичних робіт з питань менеджменту на задіяних ринках та регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед Учасників Асоціації
 • надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників Учасників Асоціації.
 • Забезпечення інформацією Учасників Асоціації, а саме: збирання серед Учасників даних про виробництво, торгівлю, виробничі чи торгові потужності та інше, в тому числі з метою дослідження ринку й поширенню їх в узагальненому вигляді за умов неможливості використання цих даних проти Учасників Асоціації та/або конкурентів;

Регулювання стосунків з органами влади та між Учасниками, а саме:

 • співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку незалежних автокомпонентів та запасних частин;
 • захисту інтересів Учасників в органах державної влади, а також інших організаціях на території України та за її межами;
 • сприяння і створення умов для виходу Учасників Асоціації на закордонні ринки
 • Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.
 • Асоціація та учасники Асоціації не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації.
 • Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.

Напрямки діяльності “АІДА”

 • сприяння інтеграції підприємств-членів Асоціації в ринок дистриб’юторів автокомпонентів;
 • розробка та організація виконання технологічних та корпоративних в інтересах членів Асоціації;
 • організація проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в інтересах підприємств-членів Асоціації (планування наукових підрозділів, формування тимчасових творчих колективів тощо);
 • пошук потенційних партнерів для вирішення проблем розвитку галузі автокомпонентів в Україні;
 • організація комплексних заходів щодо забезпечення системи менеджменту якості у відповідності з світовими стандартами на підприємствах – членах Асоціації;
 • сприяння розвитку регіонального, українського і міжнародного партнерства та обміну досвідом і знаннями у сфері науки, економіки, розробки та виробництва нової техніки і технологій, а також у сфері маркетингу і менеджменту (проведення наукових та практичних конференцій, наукових і технічних порад фахівців і керівників організацій, що входять до Асоціації тощо);
 • організація надання юридичних послуг членам Асоціації в області законодавчої та митної діяльності;
 • ініціація ефективних проектів з освоєння сучасної продукції членами Асоціації та їх технічного переозброєння;
 • здійснення інформаційного обслуговування членів Асоціації на основі корпоративної інформаційної системи Асоціацію, яка містить відомості про фахівців, підприємствах, передових і розроблюваних технологіях і обладнаннях, конференціях, міжнародних виставках, зацікавлених українських і міжнародних партнерів, про їх технічні можливості, про кон’юнктуру ринку тощо;

Контакти

04078, Київ, вул. Сирецька 49 В
Зворотній зв'язок
Free WordPress Themes, Free Android Games