Асоціація імпортерів та дистриб’юторів автокомпонентів (АІДА) створена в 2010 році і включає провідні компанії — учасники ринку aftermarket, які об’єдналися з метою координації та консолідації зусиль для відстоювання спільних інтересів та збереженню своєї частки на ринку автозапчастин.

Асоціація будує свою діяльність на принципах: демократизму, рівноправності учасників, обов’язковості виконання своїх зобов’язань, законності та патріотизму.

Діяльність

 • На рівні бізнес-держава — захист і представлення інтересів членів АІДА у відносинах з державою, розробка та адвокація законодавчих ініціатив, спрямованих на:
  • покращення регулювання діяльності з імпорту та дистрибуції автокомпонентів;
  • створення і підтримку рівних умов конкуренції на ринку;
  • удосконалення митного та податкового законодавства;
  • сприяння обіленню ринку та фіскалізації ланцюжка постачання та реалізації автокомпонентів;
  • удосконалення законодавства у сфері технічного регулювання;
 • На рівні бізнес-бізнес — обмін інформацією, підтримка етики ділових відносин, запобігання монополізації ринку автозапчастин представниками ОЕМ, правова допомога, сприяння неформальному спілкуванню, пошук партнерів.
 • На рівні бізнес-суспільство — удосконалення законодавства про захист прав споживачів для врахування інтересів бізнесу.

Позиція Асоціації сприймається державними органами як консолідований голос ринку aftermarket і має вплив на державну політику.

Участь у коаліціях, Громадських радах

АІДА входить до складу Української ради бізнесу (УРБ), в рамках діяльності якої бере участь у розробці та адвокації законодавчих ініціатив, спрямованих на боротьбу з порушенням митних правил при імпорті товарів та на впровадження рівних конкурентних умов для усіх учасників ринку.

Генеральний директор АІДА Вікторія Черкач представляє інтереси ринку автокомпонентів у Координаційній ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва,  що утворена постановою КМУ від 28 жовтня 2019 р. N 892, Громадській раді при Державній податковій службі.

Органи управління АІДА

Загальні збори — скликаються щорічно, визначають напрями діяльності, розмір внесків, склад Правління.

Правління — керує діяльністю асоціації між загальними зборами, затверджує кошторис, приймає нових членів, визначає повноваження робочих органів.

Генеральний директор — підзвітний Загальним зборам і Правлінню.

Про нас в ЗМІ : AutoExpert, ЮридичнаГазета , Motofocus.eu, Українські національні новини, Ліга.Фінанси., Журнал «Бізнес», Avtocom, Blog.liga.net , InterfaxУкрінформ

Як вступити до АІДА

Асоціація є вільною для вступу і виходу членів. Учасником Асоціації може бути будь-яка юридична особа, що діє на ринку aftermarket, згідна дотримуватися Статуту Асоціації та сплачувати членські внески.

Для вступу в АІДА необхідно подати заяву генеральному директору, яка буде розглянута членами АІДА.