Затверджено Загальними Зборами АІДА 

Протокол від 23.12.2020

Стратегічний план діяльності АІДА 

 Місія

Об’єднуючи компетенції учасників Асоціації, сприяти формуванню та розвитку прозорого і відповідального незалежного ринку автокомпонентів, удосконаленню українського законодавства та створенню справедливих умов діяльності на ринку.

Візія

Асоціація, яка об’єднує усіх учасників незалежного ринку автокомпонентів, що ведуть свій бізнес у рівних конкурентних умовах, надають споживачам якісний товар та професійне обслуговування!

Основні напрямки діяльності

 1. Загальний розвиток ринку
  • Протидія прийняттю нормативно-правових актів, які ускладнюють, обмежують чи забороняють діяльність учасників незалежного ринку автокомпонентів.
  • Впроваждення персональної відповідальності чиновників, які своїми діями або бездіяльністю завдали шкоди бізнесу, визначення єдиного алгоритму дій.
  • Участь у розробці українського законодавства щодо системи обов’язкової періодичної технічної перевірки придатності до експлуатації зареєстрованих автотранспортних засобів.
 2. Розвиток рівних умов конкуренції
  • Сприяння детінізації економіки та «обіленню» ринку.
  • Взаємодія з ДФС/Держмитслужбою і силовими органами з протидії імпорту контрафактних, контрабандних товарів та товарів, ввезених із заниженням митної вартості.
  • Створення рівних умов для роботи на ринку технічного обслуговування нових транспортних засобів для авторизованих та неавторизованих сервісних центрів, для виробників ОЕМ та ІАМ.
 3. Зменшення бар'єрів для зовнішньої торгівлі
  • Сприяння застосуванню в Україні справедливих та обґрунтованих обмежувальних заходів щодо імпорту автозапчастин в Україну.
  • Гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС у сфері використання відновлених виробів.
  • Сприяння визнанню в Україні європейських та міжнародних стандартів якості автокомпонентів.
 4. Удосконалення податкового законодавства
  • Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал для всіх компаній.
  • Мінімізація зловживань за допомогою спрощеної системи оподаткування, фіскалізація торгівлі автокомпонентами та стимулювання покупця отримувати фіскальний чек при їх покупці.
  • Врегулювання проблемних норм законодавства у сфері трансфертного ціноутворення.
  • «Обілення» заробітної платні за рахунок зменшення навантаження на фонд заробітної плати, в першу чергу за рахунок зниження ставки ЄСВ.
 5. Удосконалення митного законодавства
  • Скорочення витрат часу на експорт та імпорт продукції, запровадження принципу «єдиного вікна» під час перетину вантажами митного кордону України.
  • Запровадження єдиного електронного документа задля контролю ланцюжка постачання автокомпонентів.
  • Запровадження обов'язкового обміну інформацією про митну вартість товарів при здійсненні імпорту між Мінфін/Держмитслужба України та уповноваженими органами країн-експортерів.
  • Відкриття деперсоніфікованої інформації з митних баз.
  • Сприяння припиненню зловживань фізичними особами правом безмитного переміщення товарів через кордон, забезпечення контролю державними органами кількості перетинів кордону на в'їзд/виїзд фізособою за певний період часу, визначення оптимальних варіантів рішення проблеми.
  • Сприяння зміні неправомірної практики підвищення митної вартості, в тому числі при імпорті автозапчастин, що мають велику вагу.
 6. Сприяння встановленню та розвитку взаємодії між членами АІДА та представниками держави.
 7. Розвиток і підтримка етики ділових відносин компаній, запобігання недобросовісній конкуренції.
 8. Популяризація діяльності асоціації у ЗМІ, в тому числі у корпоративних видання членів асоціації, сприяння залученню до асоціації нових членів.
 9. Інформаційна, аналітична та юридична підтримка, консультації на запити членів.
 10. Представництво в громадських радах, робочих групах при державних органах, бізнес-коаліціях для створення рівних умов ведення бізнесу без корупції.
 11. Співробітництво з міжнародними об’єднаннями незалежного ринку автокомпонентів для імплементації позитивного досвіду діяльності та європейських/міжнародних норм законодавства.