1. Розвиток рівних умов конкуренції̈ на ринку автозапчастин

1.1. Протидія прийняттю нормативно-правових актів, які ускладнюють, обмежують чи забороняють діяльність учасників незалежного ринку автокомпонентів.

1.2. Створення рівних умов для роботи на ринку технічного обслуговування нових транспортних засобів для авторизованих та неавторизованих сервісних центрів, для виробників ОЕМ та ІАМ.

  1. Зменшення бар'єрів для зовнішньої̈ торгівлі 

2.1.Сприяння застосуванню в Україні справедливих та обґрунтованих обмежувальних заходів щодо імпорту автозапчастин в Україну.

2.2.Сприяння визнанню в Україні європейських та міжнародних стандартів якості автокомпонентів.

  1. Удосконалення податкового законодавства

3.1.Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал для всіх компаній. 3.2.Врегулювання проблемних норм законодавства у сфері трансфертного ціноутворення. 

3.3.«Обілення» заробітної̈ плати за рахунок зменшення навантаження на фонд заробітної̈ плати, в першу чергу за рахунок зниження ставки ЄСВ. 

  1. Удосконалення митного законодавства 

4.1. Скорочення витрат часу на експорт та імпорт продукції̈, запровадження принципу «єдиного вікна» під час перетину вантажами митного кордону України.

4.2. Запровадження обов'язкового обміну інформацією про митну вартість товарів при здійсненні імпорту між Мінфіном/Держмитслужбою України та уповноваженими органами країн-експортерів. 

4.3.Сприяння припиненню зловживань фізичними особами правом безмитного переміщення товарів через кордон, забезпечення контролю державними органами кількості перетинів кордону на в'їзд/виїзд фізособою за певний період часу, визначення оптимальних варіантів рішення проблеми. 

4.4. Сприяння зміні неправомірної практики підвищення митної вартості. 

  1. Гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС у сфері використання відновлених ииробів
  2. Сприяння встановленню та розвитку взаємодії між членами та представниками держави. 
  3. Розвиток і підтримка етики ділових відносин компаній, запобігання недобросовісній конкуренції̈.
  4. Інформаційна, аналітична та юридична підтримка, надання консультацій на запити членів АІДА. 
  5. Представництво в громадських радах, робочих групах при державних органах, бізнес-коаліціях.
  6. Співробітництво з міжнародними об’єднаннями незалежного ринку автокомпонентів для імплементації позитивного досвіду діяльності та європейських/міжнародних норм законодавства.